Strona główna | O nas | Reklama | Współpraca | Kontakt | | Logowanie | Regulamin |
logowanie
Współpraca naukowa

Akademia Urzędu Dozoru Technicznego prowadzi różnego rodzaju szkolenia oraz służy pomocą swoich wykładowców innym firmom szkoleniowym. Akademia UDT oferuje szkolenia - przeznaczone dla uczestników zgłoszonych przez firmy i/lub osób indywidualnych (fizycznych), prowadzone w formie szkolenia otwartego lub zamkniętego. Akademia UDT realizuje  również usługę polegającą na delegowaniu wykładowcy do prowadzenia szkolenia zorganizowanego przez zewnętrzną firmę lub ośrodek szkoleniowy. Szkolenia prowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego mają na celu popularyzację wiedzy z zakresu działań niezbędnych dla spełnienia wymagań prawnych, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych na etapie ich projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Dotyczą one urządzeń podlegających ocenie zgodności z wymaganiami dyrektyw Nowego Podejścia, w zakresie których UDT jest jednostką notyfikowaną, jak również urządzeń podlegających dozorowi technicznemu z mocy ustawy o dozorze technicznym, a także innych urządzeń podlegających ocenie przez UDT. www.udt.gov.pl

                                 ASE - firma inżyniersko-handlowa założona została w Gdańsku w 1990 roku. Kadra inżynierska, zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji, poprzez profesjonalny dobór techniczny, kompletację, dostawę i wdrożenie urządzeń automatyki przemysłowej i elektrotechniki dla stref zagrożonych wybuchem oraz serwis i szkolenia specjalistów. Ważnym celem działalności firmy jest transfer najnowszej wiedzy, technologii i doświadczeń do specjalistów w kraju. Inżynierowie ASE współpracując z renomowanymi producentami urządzeń i dostawcami technologii, przekazują zdobytą wiedzę i doświadczenia poprzez: systematycznie organizowane szkolenia oraz konferencje naukowe, publikacje w czasopismach naukowo technicznych, uczestnictwo w sympozjach i konferencjach organizowanych przez wyższe uczelnie techniczne. www.ase.com.pl

AUTOMA - Międzynarodowe Targi Robotyki, Automatyki i Aparatury  Kontrolno-Pomiarowej miały swój udany debiut w maju 2009. Wydarzenie to cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony publiczności - targi zwiedziło blisko 10.000 osób. Ekspozycja targów AUTOMA 2010 (Poznań, 18-20 maja) zlokalizowana będzie w największej, klimatyzowanej hali wystawowej w Polsce, gwarantującej idealne warunki do prowadzenia komunikacji marketingowej. AUTOMA to dobra okazja do zaprezentowania oferty firmy w towarzystwie liderów rynku i kreowania wizerunku innowacyjnego przedsiębiorstwa inwestującego w swój rozwój i współtworzącego rynkowe trendy. Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie. www.automa.mtp.pl

AUTOMATICON® Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów są od 15 lat największym w Polsce profesjonalnym forum, na którym spotykają się producenci, kompletatorzy i odbiorcy automatyki przemysłowej. Targi dają Wystawcom doskonałą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w dziedzinach: automatyki, pomiarów przemysłowych i robotyki. Impreza jest licznie odwiedzana przez specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych jak również jest bogatym źródłem informacji dla projektantów oraz integratorów systemów. www.automaticon.pl

 

Bio-Tech Consulting jest firmą, której podstawową misją jest budowanie nowoczesnych projektów biznesowych opartych na osiągnięciach nauk biologicznych i medycznych, tworzenie innowacyjnej biogospodarki, w której siłą napędową staje się biotechnologia. Firma koncentruje się na tworzeniu warunków do bezpośredniej współpracy ludzi nauki i biznesu, przekształcaniu osiągnięć naukowych na efekty ekonomiczne. Specjalizujemy się w analizie biznesowej projektów badawczo-wdrożeniowych. Oceniamy szanse i badamy różne ścieżki komercjalizacji tych projektów. Poszukujemy partnerów biznesowych dla naukowców, a także tworzymy strategie komercjalizacji odkryć naukowych.Oferujemy usługi szkoleniowe dla firm i instytucji naukowych na temat kierunków rozwoju innowacyjnych (bio)technologii i możliwości ich konkretnych zastosowań, planowania i zasad realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Jesteśmy wydawcą największego polskiego biotechnologicznego portalu internetowych www.biotechnologia.pl  

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne to jednostka Głównego Instytutu Górnictwa oferująca różnego typu formy edukacji i szkoleń, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia, W oparciu o współpracę z najlepszymi uczelniami wyższymi w kraju, takimi jak: Szkoła Główna Handlowa z Warszawy , czy Politechnika Śląska w Gliwicach, realizujemy szereg studiów podyplomowych. Centrum przeprowadza także szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz dyrektywy maszynowej. Równocześnie oferujemy dostęp do najbogatszych w regionie zbiorów bibliotecznych z zakresu górnictwa i inżynierii środowiska; usługi patentowe i normalizacyjne oraz usługi wydawnicze i biuro tłumaczeń. www.gig.eu

 

easyFairs należy do światowej czołówki firm organizujących profesjonalne targi branżowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na międzynarodowych rynkach wystawienniczych, doskonałemu zespołowi profesjonalistów oraz rozwiniętej sieci sprzedaży firma zapewnia optymalne warunki do nawiązywania konkretnych kontaktów biznesowych wszystkim wystawcom i gościom branżowym. Pracownicy międzynarodowej sieci biur easyFairs organizują rocznie kilkadziesiąt imprez wystawienniczych w kilkunastu krajach Europy i Ameryki. Jesteśmy obecni w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kolumbii, Niemczech, Norwegii, Rosji, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii a od maja 2008 także w Polsce. Centrala firmy znajduje się w Brukseli. www.easyfairs.com

EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do branży laboratoryjnej, powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Wydarzenie jest miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowocześniejszych metodach i technikach badawczych. Doskonałe połączenie świata nauki i biznesu sprawia, że na targi przybywają zarówno kontrahenci chcący nawiązać kontakty biznesowe, jak i przedstawiciele szeroko pojętej nauki zainteresowani nowościami rynkowymi i poszerzaniem wiedzy. Każdej z edycji imprezy towarzyszą prowadzone na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykłady prowadzone przez specjalistów z branży, a nad strona merytoryczną targów i wydarzeń czuwa Rada Programowa.

GxP Pharm to firma prowadząca szkolenia i działalność doradczą na rynku farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym.  Z usług GxP Pharm korzystają zarówno duże koncerny farmaceutyczne, jak i mniejsze firmy. Każdego dnia analizujemy Państwa oczekiwania i dostosowujemy naszą ofertę tak, aby pomogła ona Państwu osiągnąć sukces. Naszą pracę traktujemy jak misję, w której najważniejsze są WIEDZA, PRAKTYKA I SUKCES. Nie prowadzimy nudnych, nierynkowych szkoleń, nie zasypujemy Państwa bezwartościowymi materiałami i informacjami.  Zatrudniamy praktyków. Gwarantujemy najwyższy poziom. Stawiamy na efekt. www.gxppharm.pl

 

Institute for International Research Sp. z o.o. jest polskim przedstawicielstwem największej międzynarodowej firmy organizującej prestiżowe konferencje i seminaria dla najwyższej kadry zarządzającej sektora prywatnego i publicznego. IIR na świecie działa od ponad 30 lat a w Polsce od 1997 roku. Jest dla nas niezwykle ważne aby być postrzeganym przez naszych klientów przez pryzmat jakości usług i prestiż. Właśnie dzięki prestiżowi oraz temu, że jesteśmy całkowicie niezależną i neutralną instytucją, możemy liczyć na wsparcie wszystkich ważnych uczestników życia gospodarczego. www.iir.pl

 

INTEGRIO to firma szkoleniowa, która organizuje kursy i szkolenia z zakresu: certyfikat energetyczny, służba cywilna, służba przygotowawcza, instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów oraz inne. Organizujemy również kursy i wewnętrzne szkolenia firm oraz organów administracji państwowej. Każdy temat może zostać zrealizowany w formie szkolenia wewnętrznego (zamkniętego) w INTEGRIO lub w siedzibie Klienta . Szkolenia firmy INTEGRIO są elementem europejskiego projektu "Inwestycja w kadry", realizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). www.integrio.pl

Na pomysł na założenie stowarzyszenia będącej członkiem międzynarodowej organizacji ISPE wpadła grupa menedżerów z kilku firm farmaceutycznych. Dnia 28 października 1999 odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie podczas którego narodziła się pierwsza wizja statutu organizacji, która przełożyła się na rejestrację Stowarzyszenia ISPE Polska w Sądzie Powszechnym w dniu 21 czerwca 2000 r. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia został Marek Ruzikowski a jego zastępcami: Andrzej Szarmański oraz Zdzisław Mroczek. Na sekretarza wybrano Barbarę Kawałko - Myślińską, a na skarbnika Andrzeja Tyrałę. Główną działalnością organizacji jest, od dnia powstania, organizacja konferencji i szkoleń. Od utworzenia odbyło się już 11 konferencji. ISPE Polska to także unikalne w skali kraju Fora Społeczności Praktyk: Forum Osób Wykwalifikowanych, Forum GAMP, Forum Walidacji. Formuła tych spotkań polega na pracy w grupach nad najbardziej aktualnymi tematami z danej dziedziny. Każde z Forum organizuje przynajmniej jedno spotkanie w roku. Organizacja studencka - Koło Naukowe ISPE Polska działające przy Gdańskiej Akademii Medycznej (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) powstało w 2002 roku. Średnio co roku Koło ma około 50 członków, organizuje wycieczki do producentów substancji leczniczych. ISPE Polska wspomaga Koło udostępniając swoich ekspertów i zapraszając na organizowane przez siebie spotkania. www.ispe.org.pl

MM Conferences S.A. to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych menadżerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGEiT, PAIZ, Telekomunikacja Polska, Orange, Era, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel - Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. Zapraszamy na stronę internetową: www.mmcpolska.pl

Portal lab-all.com tworzy internetową platformę skupiającą osoby, firmy oraz instytucje naukowo-badawcze z szeroko pojętej branży laboratoryjnej. Koncepcja projektu zakłada połączenie nowych oraz znanych rozwiązań  w spójną całość o lepszej funkcjonalności. Portal lab-all.com ma również charakter społecznościowy. Wymianę informacji i doświadczeń umożliwia specjalistyczne forum dyskusyjne stworzone przez naszych użytkowników. Na portalu pojawiają się również specjalistyczne porady, artykuły, jak również nowości branżowe. Portal został dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka" priorytet 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki"; działanie 8.1. „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" na projekt pt. „LAB-ALL.COM - stworzenie inteligentnego portalu e-usług dla rynku laboratoryjnego". www.lab-all.com

 

Wydajność, utrzymanie, jakość. Przyszłość branży farmaceutycznej. Targi Pharmintech, Bologna, Włochy 12-14 Maj 2010, http://www.pharmintech.it/index_eng.html

 

Portal Informacyjno - Prawny Pharma.info.pl był pierwszym na rynku i jest w dalszym ciągu największym serwisem skierowanym do branży farmaceutycznej w Polsce. Naszymi subskrybentami są głównie osoby decyzyjne, najczęściej zajmujące kierownicze stanowiska w firmach farmaceutycznych. Portal stanowi niezawodne źródło codziennych ważnych informacji z zakresu prawodawstwa polskiego i unii europejskiej dla dyrektorów, managerów i specjalistów z branży farmaceutycznej w codziennej pracy. Zachęcamy do zapoznania sie z informacjami zawartymi wewnątrz nowoczesnej platformy. www.pharmainfo.pl

PROTECH Międzynarodowe Targi Produkcji i Technologii corocznie są organizowane przez Trade Media International. Targi PROTECH to szansa do zachęcenia klientów do zakupu produktów lub usług firmy, możliwość zaprezentowania się na tle konkurencji jak również okazja do spotkania przedstawicieli firm z całej Polski. W tym samym miejscu i czasie mają Państwo możliwość osobistego kontaktu - zarówno z producentami jaki i dystrybutorami prezentowanych produktów, natomiast Wystawcy - możliwość bezpośredniego przedstawienia oferty potencjalnym klientom oraz zdobycia nowych kontaktów biznesowych. PROTECH daje wspaniałą okazję do budowania zaufania, które w biznesie jest bezcenne. www.targi-protech.pl/protech09/pl/index.php

„Przemysł Farmaceutyczny" Magazyn od 4 lat zajmuje się nowymi technologiami w przemyśle farmaceutycznym, promuje produkcję bezpieczną i przyjazną dla środowiska, przekazuje najnowszą wiedzę z zakresu pakowania i logistyki, systemów jakości, maszyn i urządzeń oraz zagadnień prawnych. Publikujemy raporty rynkowe, wywiady, fotoreportaże z innowacyjnych, unikalnych, ciekawych zakładów produkcyjnych.  „Przemysł Farmaceutyczny" uznawany jest za fachowe czasopismo farmaceutyczne, prezentujące problematykę branży, informujące o wydarzeniach w zakładach, promujące nowe technologie w przemyśle. www.farmacja.e-bmp.pl

„Świat Przemysłu Farmaceutycznego" Magazyn  kierowany jest do specjalistów d/s utrzymania ruchu, technologów, automatyków, szefów działów produkcji, kontroli i zapewnienia jakości, szefów działów logistyki i zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów w zakładach farmaceutycznych. Czasopismo dociera do wszystkich zakładów farmaceutycznych, mających siedzibę w Polsce. Docieramy również do firm, kierujących swoją ofertę do przemysłu farmaceutycznego, docieramy również do instytucji, mających wpływ na polski przemysł farmaceutyczny, uczelni wyższych z kierunkami farmaceutycznymi i do bibliotek przy tych uczelniach. Czasopismo ma zasięg ogólnopolski, jednak poprzez uczestnictwo w wielu zagranicznych imprezach targowych docieramy również na rynki zagraniczne (Niemcy, Czechy, USA, Wielka Brytania, Włochy, Francja). www.farmacom.com.pl

Targi Kielce - wicelider polskiego rynku targowego oraz najdynamiczniej rozwijający się ośrodek targowy w Polsce. Ośrodek specjalizuje się w przygotowywaniu branżowych targów dla przemysłu, budownictwa i wojska.  Targi Kielce dysponuje drugą pod względem wielkości w kraju własną powierzchnią wystawową. Obiekty wystawiennicze są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadają pełną infrastrukturę targową - od wody i prądu, po Internet i specjalistyczne usługi teleinformatyczne, dostępne na każdym stoisku w pawilonie i na terenie otwartym. W obiektach Targów Kielce znajduje się również nowoczesne Centrum Konferencyjne. www.targikielce.pl

 

Doceniły nas dwa największe w Polsce czasopisma branżowe:

- „Przemysł Farmaceutyczny"

- „Świat Przemysłu Farmaceutycznego"

Tu byliśmy/jesteśmy/będziemy

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
newsletter
Chcesz być na bieżąco?
najnowsze produkty
najnowsze firmy
Partnerzy: strony internetowe Olsztyn strony www Olsztyn myjki ultradźwiękowe układanie kostki brukowej Olsztyn, hurtownia gsm restauracja Mrągowo nowe mieszkania Olsztyn www.horpyna.pl adwokat toruń budowa kurnika okna pasywne zespół folkowy Super grawer Olsztyn Profesjonalnie.
Copyright by PHARMAPORTAL 2009 | izolacje natryskowe Olsztyn