Strona główna | O nas | Reklama | Współpraca | Kontakt | | Logowanie | Regulamin |
logowanie
informacja
(2010-08-11)
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ISPE POLSKA organizowanym w dniach 20-21 września 2010 r. w Hotelu MDM w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na spotkanie organizowane przez ISPE Polska

Invitation for the meeting organized by ISPE Poland

 ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ISPE POLSKA

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

w imieniu ISPE Polska serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Spotkaniu ISPE Polska dot. Zarządzania Projektami pt.:

 

Green, Agile, Sustainable Project Management Summit

 

organizowanym w dniach 20-21 września 2010 r. w Hotelu MDM w Warszawie.

 

Opis

 

Zawirowania na rynkach światowych sprawiają, że firmy robią wszystko aby wyjść z kryzysu łagodząc problemy społeczne, zmagając się z niedoborem zasobów utrzymując rozsądną opłacalność i odpowiedni zwrot dla akcjonariuszy z zainwestowanego kapitału.

Wiele rozwiniętych krajów  i przedsiębiorstw zmaga się zagrożeniami nadchodzącymi z krajów rozwijających się, takich jak Indie, Chiny i Brazylia, gdzie wzrosty są 10 krotnie większe. Presja opinii publicznej oraz nowe obowiązkowe regulacje, takie jak EMAS oraz ISO 26000, wymagają nowego modelu zarządzania korporacyjnego, zakładającego wdrożenie zagadnień zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności firmowej, racjonalnego i efektywnego wykorzystania zasobów, które stają się głównymi kołami zamachowymi każdej strategii biznesowej, niezależnie od sektora. Przemysł musi patrzeć na swój rozwój w nowy sposób, tworząc i projektując energooszczędne procesy wytwarzania, wykorzystując wiedzę z takich dziedzin jak biotechnologia, procesy biokatalizacyjne, nanotechnologia, które są bardziej przyjazne dla środowiska i zasobów naturalnych. Spowoduje to utworzenie w najbliższym czasie wachlarza możliwości dla nowych zawodów, tzw. „zielonych kołnierzyków" (Global Climate Network przewiduje do 2020 roku ponad 20 mln nowych stanowisk pracy w zielonych zawodach).

ISPE jest stowarzyszeniem profesjonalistów działającym non-profit które kładzie duży nacisk, nie tylko w ostatnich latach, na problematykę zrównoważonego projektowania procesów i technologii na rzecz doskonalenia usług sektora opieki zdrowotnej.

To spotkanie ma na celu udostępnienie specjalistom z branży głębokiej wiedzy i doświadczeń z różnych sektorów przemysłu, inspirowanych zrównoważonym rozwojem, zielonym myśleniem i zwinnym podejściem.

 

Tematyka spotkania

 

 • Koła napędowe zrównoważonego rozwoju
 • Projekty wydajnych i oszczędnych energetycznie budynków
 • Kontrakty EPC oraz zwinne techniki zarządzania projektami
 • Projekty wykorzystujące energie odnawialne
 • Zarządzanie projektami w produkcji FMG
 • Ciągłość biznesowa w projektach pod nadzorem państwowych inspekcji
 • Zarządzanie portfolio w projektach Badań i Rozwoju
 • Planowanie i zarządzanie ryzykiem w projektach procesów przemysłowych

 

 Prelegenci

 

Tommy Barzetti (CSV-Life Science, Włochy),

Tony Dunnage (Unilever, Anglia),

Marcus Habluetzel (F.Hoffmann-La Roche, Szwajcaria),

Michał Hałas (ODiTK, Polska),

Hanna Hanć (HHM, Polska),

Josef Kriegl (M+W Process Industries, Austria),

Declan Leonard (PM Group, Irlandia),

Piotr Łada (PM Group, Polska),

Dr Artur Maciaszczyk (Solving Efeso, Polska),

Marzio Mercuri (Polpharma, Polska),

Luca Musati (Jacobs Engineering, Francja),

Paolo Paoletti (Sorgenia IT, Włochy),

Alvaro Rigamonti (Sinergo Project, Włochy),

Piotr Zinkiewicz (Stowarzyszenie Project Management Polska).

 

Szczegóły dotyczące harmonogramu konferencji znajdą Państwo tutaj lub w załączonej broszurze. Wszystkie wykłady będą tłumaczone symultanicznie w językach angielskim i polskim.

 

Już dzisiaj wyślij swoje zgłoszenie na to spotkanie! Zgłoszenie aplikacyjne pod tym linkiem.

 

Kontakt z ISPE Polska.

 

 wejdź na stronę ISPE Polska...

 

 WE INVITE FOR THE ISPE POLAND MEETING

 

 

 

Dear Madam / Sir,

 

on behalf of ISPE Poland Association I would like to invite you to participate in the Project Management meeting entitled.:

 

Green, Agile, Sustainable Project Management Summit

 

organized in September 20-21st, 2010 in MDM Hotel in Warsaw.

 

Summary

 

Hard times hit as never done before making industry striving to emerge from recent crisis mitigating social impacts, tackling resources shortage investing in most advanced technologies and processes, maintaining the reasonable profitability that shareholders expect on invested capital. Most developed economies seem in trouble to face challenges posed by new emerging giant economies with nearly 10 times higher growth rates like India, China and Brasil. The pressure of public opinion and more compulsory regulation such as EMAS and ISO26000 require a new corporate governance model which makes of sustainability, company responsibility, rational and efficient use of resources key drivers of any business strategy regardless market sector. Industry must look at its development in a new way, creating and designing manufacturing processes able to reduce the energy intensity, making use of novel knowledges such as biotechnologies, biocatalysis processes and nanotechnologies, more respectful of environment and natural resources. This will create in the nearest future a large spectrum of opportunities for new professions, so called "green collars" (the Global Climate Network foresees by 2020 over 20 million new job places in the green professions).

ISPE is a non-profit professionals association that has put great emphasis, not only in the recent years, on sustainable design of processes and technologies for operations excellence at service of healthcare industry.

This conference is aiming to provide industry professionals with a deep insight on various industry experiences and trends in managing industrial projects inspired by sustainability, green thinking and agile approaches.

 

Key themes

 

 • Sustainability strategic business drivers
 • Pharmaceutical production building energy efficient design
 • EPC contracts and agile project management
 • Renewable energy projects
 • FMG sustainability programs management
 • Business continuity in regulatory compliance projects
 • Portfolio management in R&D projects
 • Planning and risk management in process industry projects

 

 Speakers

 

Tommy Barzetti (CSV-Life Science, Italy),

Tony Dunnage (Unilever, England),

Marcus Habluetzel (F.Hoffmann-La Roche, Switzerland),

Michał Hałas (ODiTK, Poland),

Hanna Hanć (HHM, Poland),

Josef Kriegl (M+W Process Industries, Austria),

Declan Leonard (PM Group, Ireland),

Piotr Łada (PM Group, Poland),

Dr Artur Maciaszczyk (Solving Efeso, Poland),

Marzio Mercuri (Polpharma, Poland),

Luca Musati (Jacobs Engineering, France),

Paolo Paoletti (Sorgenia IT, Italy),

Alvaro Rigamonti (Sinergo Project, Italy),

Piotr Zinkiewicz (SPMP, Poland).

 

You can find detailed information about the meeting here or in the attached brochure. All workshops and presentations will be simultaneously translated in Polish and English!

Send your application to this conference today! Application form you can find in this link.

 

 

 

adres korespondencyjny:

 

Jacek Kaszubowski
Affiliate Manager

 

Stowarzyszenie ISPE Polska

Jacek Kaszubowski

Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

tel/fax:
tel. kom:
email:

+48 585 631 221
+48 605 309 583
ispe@ispe.org.pl; jacek.kaszubowski@ispe.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Jacek Kaszubowski
Affiliate Manager

 

Stowarzyszenie ISPE Polska

Jacek Kaszubowski

Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

tel/fax:
tel. kom:
email:

+48 585 631 221
+48 605 309 583
ispe@ispe.org.pl; jacek.kaszubowski@ispe.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data utworzenia: 2010-08-11
newsletter
Chcesz być na bieżąco?
najnowsze produkty
najnowsze firmy
Partnerzy: strony internetowe Olsztyn strony www Olsztyn myjki ultradźwiękowe układanie kostki brukowej Olsztyn, hurtownia gsm restauracja Mrągowo nowe mieszkania Olsztyn www.horpyna.pl adwokat toruń budowa kurnika okna pasywne zespół folkowy Super grawer Olsztyn Profesjonalnie.
Copyright by PHARMAPORTAL 2013