Strona główna | O nas | Reklama | Współpraca | Kontakt | | Logowanie | Regulamin |
logowanie
informacja
(2010-08-18)
GxP Pharm zaprasza na Warsztaty - Analiza ryzyka organizowane 20-21 września 2010 roku w Poznaniu

GxP Pharm zaprasza na  "Warsztaty - Analiza ryzyka"

organizowane 20-21 września 2010 roku w Poznaniu, Hotel Campanile, ul. Św. Wawrzyńca 96

 

Wykładowca: 

Joanna Podoba -  Kierownik Działu Zapewnienia Jakości - Osoba Wykwalifikowana, US Pharmacia Sp. z o.o.

 

Program:

 

 • 1. Wprowadzenie do analizy i zarządzania ryzykiem jakości
 • 2. Proces analizy i zarządzania ryzykiem w świetle aktualnego Rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz wytycznych ICH
 • 3. Narzędzia analizy ryzyka
 • - Omówienie procesu decyzyjnego
 • - Prezentacja wybranych metodologii i narzędzi analizy ryzyka
 • -- Obserwacje i wiedza ekspercka
 • -- Analiza trendów i analiza odchyleń
 • -- Schematy logiczne
 • -- Check-listy
 • -- Schematy procesów
 • -- Drzewo błędów
 • -- Drzewo przyczyn
 • -- FTA
 • -- HACCP
 • -- Akceptowalne poziomy jakości (AQLs)
 • -- Testowanie hipotez statystycznych
 • -- Przedziały ufności
 • -- Analiza wariancji ANOVA
 • -- Diagram Pareto
 • -- Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy [+ przykład/ćwiczenie: uczestnikom zostanie przedstawiony przykładowy problem, który rozwiążąw grupach, posługując się diagramem Ishikawy; następnie
 • zostanie przeprowadzona wspólna analiza rozwiązania]
 • -- Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA) [+ przykład/ćwiczenie: uczestnikom zostanie przedstawiony przykładowy problem, który rozwiążą w grupach, posługując się metodologią FMEA; następnie zostanie
 • przeprowadzona wspólna analiza rozwiązania]
 • -- Podstawowe założenia sterowania jakością
 • -- Podstawowe założenia budowy kart kontrolnych Shewharta
 • -- Omówienie podstaw teoretycznych
 • * Karty kontrolne oceny alternatywnej: omówienie, przykłady wykorzystania
 • * Karty kontrolne oceny liczbowej: omówienie, przykłady wykorzystania
 • * Interpretacja kart kontrolnych: zastosowanie dla celów analizy ryzyka
 • * Przykład/ćwiczenie [Uczestnikom zostanie przedstawiony problem do rozwiązania za pomocą karty kontrolnej. Uczestnicy indywidualnie opracują kartę kontrolną w oparciu o przedstawione dane;
 • następnie zostanie przeprowadzona wspólna analiza wyników]
 • -- Omówienie wskaźników Cp i Cpk:
 • * Omówienie podstaw teoretycznych
 • * Obliczanie
 • * Interpretacja wyników na przykładzie
 • * Zastosowanie wyników do analizy ryzyka jakości
 • - Podsumowanie
 • 4. Omówienie możliwych zastosowań niestatystycznych narzędzi analizy ryzyka w praktyce w kontekście zwalniania serii produktu leczniczego do obrotu
 • - Przykład zastosowania drzewa przyczyn
 • - Przykład na zastosowanie metodologii HACCP
 • - Ocena ryzyka dla systemów i urządzeń
 • - Analiza wpływu
 • - Analiza krytyczności
 • - Ocena ryzyka dla systemów skomputeryzowanych
 • - Przykłady/ćwiczenia [Uczestnikom zostaną przedstawione 3 problemy, z jakimi może zetknąć się Osoba Wykwalifikowana na etapie zwalniania serii do obrotu; Uczestnicy indywidualnie lub w małych,
 • 2-osobowych zespołach przeprowadzą analizę ryzyka dowolnie wybraną metodą; następnie zaprezentują wypracowane rozwiązania; całość zostanie zakończona dyskusją i wnioskami]
 • 5. Procedura analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem jakości
 • 6. Pytania i odpowiedzi, dyskusja i wnioski

 

Więcej informacji........w tym szczegółowy program.......

 

Pełne CV zawodowe wykładowcy zawsze wysyłamy w odpowiedzi na Państwa zapytanie.

 

Zapraszamy także na szkolenia:

 1. „Laboratorium KJ. GMP w świetle doświadczeń Inspektorów"

    Wykładowca:  Sławomir Zabrzewski - Inspektor ds. Wytwarzania, GIF

    Warszawa, 15 września 2010 roku 

2.  "Dobra Praktyka Magazynowania (wymagania, zasady składowania, dokumentacja magazynowa) oraz transport produktów leczniczych (wpływ na jakość materiałów i produktów).   

    Warszawa, 16-17 września 2010 roku

2. "Analiza ryzyka - warsztaty" .

    Poznań, 20-21 września 2010 roku. Wykładowca: Joanna Podoba (US Pharmacia Sp. z o.o.)

3. "Praktyczne aspekty certyfikacji i zwalniania serii do obrotu - dokumentacja zwolnienia produktu do obrotu, interpretacja wyników".

    Wykładowcy: Ewa Motyka (GIF), Dorota Prokopczyk (POLFA Warszawa).  Poznań, 24 września 2010 roku.

4. "Zastosowanie spektroskopii NIR w analityce przemysłu farmaceutycznego.  Spektroskopia NIR a spektroskopia ramanowska". Warszawa, 29 września 2010 roku

5. "Prawo farmaceutyczne".

     Warszawa, 12 października 2010 roku. Wykładowcy: Daniel Gralak (GIF), Marcin Kołakowski  (URPL) 

 


Data utworzenia: 2010-08-18
newsletter
Chcesz być na bieżąco?
najnowsze produkty
najnowsze firmy
Partnerzy: strony internetowe Olsztyn strony www Olsztyn myjki ultradźwiękowe układanie kostki brukowej Olsztyn, hurtownia gsm restauracja Mrągowo nowe mieszkania Olsztyn www.horpyna.pl adwokat toruń budowa kurnika okna pasywne zespół folkowy Super grawer Olsztyn Profesjonalnie.
Copyright by PHARMAPORTAL 2013